Ra mắt nhãn hàng xà bông tắm trắng Kojie.San tại Việt Nam